واحد فنی و مهندسی

 

 

 

واحد فنی و مهندسی که از ارکان اصلی چرخه تولید در شرکت گروه صنایع شفا فارمد می باشد، 4 زیر مجموعه اصلی برق و ابزار دقیق، مکانیک، یوتیلیتی و تصفیه خانه را دربر می گیرد. این واحد که از حیث جمعیت شاغل دومین مجموعه اشتغال زای شرکت می باشد، با بکار گیری پرسنلی توانمند با تخصص های برق و مکانیک، کلیه تجهیزات و عملیات تولیدی را بصورت شبانه روزی و در سه شیفت کاری تحت کنترل دارد.

 

استراتژی واحد فنی و مهندسی حرکت به سوی بهره برداری صحیح و اصولی و بدون توقف از تجهیزات با اجرای نت در قالب RCM (نت مبتنی بر قابلیت اطمینان) می باشد.

 

طراحی و سئو سایت توسط نونگار