نام فارسی : اریترومایسین بیس

     نام لاتین : Erythromycin base

     فرمول شیمیایی :  C37H67NO13

    وزن مولکولی :  g/mol  733.937

     114-07-8 : CAS Number 

 

طراحی و سئو سایت توسط نونگار